คาถาบารมีเก้าชั้นของครูบาศรีวิชัย

คาถาบารมีเก้าชั้นของครูบาศรีวิชัย

จักกล่าวถึงตํานานคาถาของครูบาศรีวิชัยเจ้า ต๋นบุญ แห่งล้านนาเพื่อให้ท่านทราบถึงที่มาของคาถาบทนี้ ครั้งหนึ่ง นานมาครูบาศรีวิชัยเจ้าออกเดินธุดงธ์ในแถบภาคเหนือในระหว่างเดินทางผ่านโต้งนาแห่งหนึ่งก้ได้ไปปะเถียงนาหลังหนึ่งที่ถูกไฟไหม้แต่ไฟไหม้ไม่หมดเหลือส่วนหนึ่งตรงใจคาด้วยเหตุที่ไฟไหม้ไม่หมดจึงทําให้ครูบาศรีวิชัยเจ้าเดินเข้าไปดู ท่านได้พบกระดาษสาแผ่นหนึ่งซึ่งเขียนเป็นภาษาล้านนา เขียนว่า คาถาบารมีเก้าจั้นท่านจึงเกิดอัศจรรย์ใจ ท่านจึงได้นํามาใช้กับตัวท่านตลอดมาคาถาบารมีเก้าชั้นหรือคาถาเรียกบารมี 30 ทัศ ปกปักรักษาเวลากลางค่ำกลางคืนรวมถึงเรียกคุณพระแม่ธรณีและคุณทั้งปวงมาปกปักรักษาให้รอดพ้นจากภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงนี่ก็เป็นคาถาอีกบทหนึ่งที่นิยมใช้กันทางภาคเหนือ ปัจจุบันค่อยเลือนหายไปน้อยคนนักที่จะรู้จัก ส่วนมากจะพากันไปสวดไปท่อง คาถาบารมี 30 ทัศซึ่งเป็นคาถาประจําท่านครูบาศรีวิชัยเจ้าอีกบทหนึ่งเช่นกัน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุททัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุททัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุททัสสะ

สาธุ ๆพระปัญญาบารมี 30 ทัศ สาธุ ๆ พระปัญญาบารมีวังแวดล้อมวิริยะบารมีล้อมระวังดี สีละบารมีบังหอกดาบ เมตตาบารมี ผาบแป้ตังปื๋นทานะบารมีเป๋นผืนตั้งต่อ อุเปกขาบารมีหื้อก่อเป๋นเวียง สัจจะบารมีหื้อแวดระวังดีเป๋นไต้ขันติบารมีก๋ายเป๋นหอกดาบบังหน้าไม้ และปื๋นไฟ อธิฐานะบารมีผันผาบไปทุกแห่ง แข็งๆแรงๆ ผายผาบฝูงหมู่มาร ผีสางพายเผตทุกทวีปภพถีบปังปายหนีนางธรณี อัศจรรย์โสสะหมื่นผู้อยู่ขว้างน้ำนที นองกว้างต่อกว้าง แตกตีฟองนานองนานอกเป๋นเข้าตอกดอกไม้มาบูชาพระแก่นไท้สาทันพระพุทธัง จู่งมาผายโผดจู่งมาอนุญาตโทษโปรดผู้ข้าแต้ดีหลีแม่นางธรณี ออกมามวยผมอยู่ที่ธาตุ ช้างร้ายข่ายขะจังงาสับดินพ่นน้ำนทีลงพัดพ่ยคอหักตบต้าว พญามารอ่าวปูนกลัวผายยอมือขึ้นหัวใส่เก้าผู้ข้าจื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต๋นมีบุญสมพานอันมากพระพุทธเจ้าจิ่งตั้งพระปัญญาบารมีไว้เก้าจั้น ตั้งไว้ตางหน้าก็ได้เก้าจั้นตั้งไว้ตางหลังก็ได้เก้าจั้นตั้งแต่หัวแผวตี๋นก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่ตี๋นแผวหัวก็ได้เก้าจั้นแสนวาลูกปื๋นจักมาเสมอเหมือนฝนแสนห่าก็จักบ่มาใก้ล ข้าพเจ้าก็เลยไหว้ว่าพุทธคุณณัง ธัมมคุณณัง สังฆคุณณัง พุทธอินทา ธัมมอินทา สังฆอินทา อัสสะอับอั้นแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำอยู่ก้ำแผ่นดิน กันข้าได้ระนึกกึ๊ดถึง ยังคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธมมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า คุณพระปิตตาคุณพระมาตา คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วทั้ง ๓ ประการ คุณพระพุทธัง คุณพระธัมมัง คุณพระสังฆัง คุณแดด คุณฝนคุณน้ำ คุณลม คุณไฟ คุณกุสราชเจ้า ก็ดี คุณพระเจ้าภาวนาก็ดี คุณนางธรา ก็ดีคุณปัจเจกเจ้า ก็ดี คุณนางแม่ธรณี ก็ดี ขอจงก้ำหน้าก้ำหลังยังตั๋วต๋นแห่งข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้จิ่มเต๊อะ พุทโธ พุทธัง กันหะ ธัมโม ธัมมัง กันหะสังโฆสังฆัง กันหะ อายุวันโนสุขขัง พะลัง นะสากาเสอุ รุ อา กัง มาติปิตตัง ชาติขันทัง มัจจุราชา นะกะรันติ

ที่มา ฮีตฮอยคนเมืองฯ

Releated Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *